Szkolenia i warsztaty

O szkoleniu

Zakres
Co to jest zarządzanie ryzykiem ERM - wprowadzenie
Elementy i czynniki ryzyka
Typy ryzyka
Zarządzanie ryzykiem jako proces - główne elementy
Planowanie zarządzania ryzykiem i identyfikacja ryzyka
Podstawy analizy
Jak opisać ryzyko – metody oceny
Podstawy analityczne prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i jego skutków
Techniki i narzędzia finansowe oparte na ryzyku
Stosowane narzędzie w ramach ERM
Budowa scenariuszy jako reakcji na wystąpienie ryzyka
Tworzenie rezerw w budżecie projektów
Monitorowanie, ocena i aktualizacja ryzyka
Dokumentowanie zarządzania ryzykiem
Profil uczestnika
kierownicy projektów
osoby pełniące w projekcie funkcje „risk manager’a”
koordynatorzy oraz specjaliści zaangażowani w realizację projektów
członkowie zespołów projektowych
liderzy zespołów 
Cel
Pozyskanie praktycznej umiejętności zastosowania procesu zarządzania ryzykiem w projekcie
Uzyskanie wiedzy na temat analitycznego sposobu rozpoznawania zagrożeń i szans na różnych etapach realizacji projektu
Uzyskać wiedzę dotyczącą metod oceny ryzyka oraz wyznaczania wartość ryzyka w projekcie
Zapoznanie z metodami zabezpieczenia przed wystąpieniem ryzyka i skutkami jego wystąpienia
Jak kontrolować różne ryzyka stosując optymalne strategie
Pozyskiwać wiedzę jak kompilować ryzyka w projekcie przy jednoczesnym uzgodnieniu racji interesariuszy
Tworzenie repozytorium bazy ryzyk skarbnicą na przyszłość

Warunki uczestnictwa

A. Zgłoszenie uczestnictwa

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy.

B. Płatność

Pełnej wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na podstawie faktury pro forma najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia na konto Mega System Service 96 1090 2617 0000 0006 5201 5754 prowadzone w BZWBK.
Faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

C. Rezygnacja z uczestnictwa

Rezygnacja z uczestnictwa w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia jest jednoznaczne z poniesieniem całkowitych kosztów udziału w szkoleniu.
Skuteczne odwołanie uczestnictwa wymaga przesłanie zawiadomienia w formie pisemnej.

D. Charakter szkolenia

Szkolenia mają charakter otwarty.
MSS dla zainteresowanych klientów przeprowadza szkolenia dedykowane o charakterze zamkniętym
w siedzibie Klienta.
Ilość uczestników zależnie od szkolenia/warsztatu wynosi maksymalnie do 20-30  osób.

E. Warunki dodatkowe

Każdy z uczestników otrzyma prezentowany podczas szkolenia materiał.
Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone Certfikatem MSS.

F. Koszty zakwaterowania

Koszt szkolenia nie zawiera kosztów zakwaterowania.

MSS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy, zmian w programie szkolenia oraz do zaproponowania uczestnikowi alternatywnego terminu bądź lokalizacji szkolenia nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności.

Zgłoś uczestnictwo

Przejdź do formularza
Mega System Service Sp. z o.o.
ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
Polska
Doradztwo inwestycyjne:
+48 601 4646 674
Szkolenia – warsztaty:
+48 722 161 362
e-mail: biuro@mss.biz.pl
NIP: 525-219-22-37
REGON: 016736823
KRS Nr 000025165 Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Napisz do nas

Dziękujemy za wiadomość.
Oops! Something went wrong while submitting the form