Szkolenia i warsztaty

O szkoleniu

Zakres
Wprowadzenie do zarządzania projektami
Zastosowanie zarządzania projektami w praktyce
Przygotowanie projektu do realizacji
Realizacja projektu
Zamknięcie projektu. Projekty w kryzysie
Przywództwo w projekcie
Kontroling ekonomiczny
Zarządzanie ryzykami w projekcie
Zarządzanie portfelem projektów a strategia firmy.
Organizacja PMO
Profil uczestnika
kierownicy projektów
koordynatorzy oraz specjaliści zaangażowani w realizację projektów
członkowie zespołów projektowych
liderzy zespołów 
Interesariusze projektów
Cel
Uzyskać wiedzę dotyczącą pojęcia i techniki zarządzania projektami
Doskonalić umiejętności analityczne
Pozyskać zdolność do integrowania celów projektu z jasno sprecyzowanymi i istotnymi potrzebami uczestników projektu oraz interesariuszy
Opracowywać strukturę kosztów projektu oraz podziału pracy
Wyznaczać realistyczne, mierzalne cele i dbać o uzyskiwanie korzystnych rezultatów,
Posiąść wiedzę na temat zasad budowy zespołu projektowego
Zbudować bazę wiedzy na przyszłość jako wnioski ze zrealizowanego projektu,
Zdobyć wiedzę na temat podstaw budowy efektywnego PMO

Warunki uczestnictwa

A. Zgłoszenie uczestnictwa

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy.

B. Płatność

Pełnej wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na podstawie faktury pro forma najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia na konto Mega System Service 96 1090 2617 0000 0006 5201 5754 prowadzone w BZWBK.
Faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

C. Rezygnacja z uczestnictwa

Rezygnacja z uczestnictwa w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia jest jednoznaczne z poniesieniem całkowitych kosztów udziału w szkoleniu.
Skuteczne odwołanie uczestnictwa wymaga przesłanie zawiadomienia w formie pisemnej.

D. Charakter szkolenia

Szkolenia mają charakter otwarty.
MSS dla zainteresowanych klientów przeprowadza szkolenia dedykowane o charakterze zamkniętym
w siedzibie Klienta.
Ilość uczestników zależnie od szkolenia/warsztatu wynosi maksymalnie do 20-30  osób.

E. Warunki dodatkowe

Każdy z uczestników otrzyma prezentowany podczas szkolenia materiał.
Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone Certfikatem MSS.

F. Koszty zakwaterowania

Koszt szkolenia nie zawiera kosztów zakwaterowania.

MSS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy, zmian w programie szkolenia oraz do zaproponowania uczestnikowi alternatywnego terminu bądź lokalizacji szkolenia nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności.

Zgłoś uczestnictwo

Przejdź do formularza
Mega System Service Sp. z o.o.
ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
Polska
Doradztwo inwestycyjne:
+48 601 4646 674
Szkolenia – warsztaty:
+48 722 161 362
e-mail: biuro@mss.biz.pl
NIP: 525-219-22-37
REGON: 016736823
KRS Nr 000025165 Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Napisz do nas

Dziękujemy za wiadomość.
Oops! Something went wrong while submitting the form