Szkolenia i warsztaty

O szkoleniu

Zakres
Wprowadzenie do zarządzania projektami
Podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem strategicznym,
Co to jest portfel projektów ,
Zarządzanie portfelem projektów,
Na czym polega podejście portfelowe – model zarządzania portfelem,
Role w organizacji zaangażowanej w zarządzanie portfelem,
Proces planowania zarządzania portfelem ,
Kwalifikacja projektów do portfela ,
Czynniki , kryteria decydujące o włączeniu projektu do portfela,
Profil uczestnika
Osoby odpowiedzialne za zarządzanie portfelem „Portfolio manager”
kierownicy projektów , liderzy zespołów ,
Zarządzający programami w firmie,
Interesariusze projektów,
Specjaliści odpowiedzialni za budowę i wdrażanie strategii w firmie,
Cel
Przypomnieć podstawowe założenia związane z zarządzaniem projektami
Uzyskać wiedzę dotyczącą pojęcia portfela projektów,
Wyjaśnić co to jest podejście portfelowe,
Określić sposób budowy organizacji zaangażowanej w zarządzanie portfelem,
Definiować podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem strategicznym,
Jak planować zarządzanie portfelem,
Wyjaśnić czynniki, składniki oraz metody wyboru projektów do portfela
Wyjaśnić czy i w jaki sposób dołączać projekty do istniejącego portfela

Warunki uczestnictwa

A. Zgłoszenie uczestnictwa

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy.

B. Płatność

Pełnej wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonać na podstawie faktury pro forma najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia na konto Mega System Service 96 1090 2617 0000 0006 5201 5754 prowadzone w BZWBK.
Faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

C. Rezygnacja z uczestnictwa

Rezygnacja z uczestnictwa w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia jest jednoznaczne z poniesieniem całkowitych kosztów udziału w szkoleniu.
Skuteczne odwołanie uczestnictwa wymaga przesłanie zawiadomienia w formie pisemnej.

D. Charakter szkolenia

Szkolenia mają charakter otwarty.
MSS dla zainteresowanych klientów przeprowadza szkolenia dedykowane o charakterze zamkniętym
w siedzibie Klienta.
Ilość uczestników zależnie od szkolenia/warsztatu wynosi maksymalnie do 20-30  osób.

E. Warunki dodatkowe

Każdy z uczestników otrzyma prezentowany podczas szkolenia materiał.
Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone Certfikatem MSS.

F. Koszty zakwaterowania

Koszt szkolenia nie zawiera kosztów zakwaterowania.

MSS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowcy, zmian w programie szkolenia oraz do zaproponowania uczestnikowi alternatywnego terminu bądź lokalizacji szkolenia nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności.

Zgłoś uczestnictwo

Przejdź do formularza
Mega System Service Sp. z o.o.
ul. Łucka 11
00-842 Warszawa
Polska
Doradztwo inwestycyjne:
+48 601 4646 674
Szkolenia – warsztaty:
+48 722 161 362
e-mail: biuro@mss.biz.pl
NIP: 525-219-22-37
REGON: 016736823
KRS Nr 000025165 Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Napisz do nas

Dziękujemy za wiadomość.
Oops! Something went wrong while submitting the form